TECHNIK EKONOMISTA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
1. Stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności.
2. Prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej.
3. Prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży.
4. Gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku.
5. Sporządzania biznesplanu.

 

 W RAMACH KWALIFIKACJI EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
1. Prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy.
2. Sporządzania dokumentacji kadrowej.
3. Prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.
4. Rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.
5. Prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.
6. Prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
7. Prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
 
 

Przedmiot w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski (kontynuacja) oraz język niemiecki lub język rosyjski

Perspektywy absolwenta.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może zostać zatrudniony w:
bankach;
urzędach miasta;
urzędach skarbowych;
biurach rachunkowych;
oddziałach i jednostkach terenowych ZUS;
przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, które w ramach własnych struktur zatrudniają ekonomistów do biur, działów finansowo-księgowych, zaopatrzenia, zbytu, kadr i płac, marketingu, itp.
Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 INNOWACJA PRAWNO-FINANSOWA

Cele innowacji:

 • poszerzenie możliwości wyboru przyszłego zawodu,
 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, gospodarczego oraz prawa pracy,
 • poszerzenie branżowych umiejętności językowych o terminologię prawniczą,
 • nabycie umiejętności wyszukiwania przepisów prawnych i ich interpretowania,
 • zapoznanie z podstawami zarządzania finansami przedsiębiorstw, finansami publicznymi, finansami ubezpieczeń, a także finansami gospodarstw domowych,
 • wprowadzenie do rynku kapitałowego,
 • zapoznanie z instytucjami rynku kapitałowego,
 • poznanie instrumentów rynku kapitałowego (akcje i obligacje oraz prawa z nimi związane),
 • nabycie praktycznej umiejętności inwestowania na giełdzie poprzez udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, przybliżenie specyfiki pracy doradcy podatkowego, doradcy finansowego, maklera giełdowego, brokera reasekuracyjnego.

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych: „innowacja” (program autorski), na lekcjach kształcenia zawodowego w zakresie teoretycznym oraz praktycznym i języka angielskiego zawodowego w zakresie rozszerzonym o słownictwo z zakresu prawa i finansów. 

Artykuły

Sukces ekonomistek w Olimpiadzie

Przejdź do - Sukces ekonomistek w Olimpiadzie

W ramach współpracy z ZUS w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS". 19 marca 2021 r. odbył się II etap - wojewódzki OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”.

27 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Sukces ekonomistek w Olimpiadzie

EDUKACJA GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU ZAWODOWEGO!

Przejdź do - EDUKACJA GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU ZAWODOWEGO!

Technik ekonomista - zawodowe zagadki

Przejdź do - Technik ekonomista - zawodowe zagadki

Materiał przygotowany w ramach promocji szkoły :) niemniej dla Was też powinien być intersujący, nawet, jeśli nie uczysz się w zawodzie technik ekonomista :)

Przyjemnej zabawy! :D

https://tiny.pl/7wwx4

27 czerwca 2020


XII ŚLĄSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

Przejdź do - XII ŚLĄSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

ROZDANO NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW I ETAPU 6. EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Przejdź do - ROZDANO NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW I ETAPU 6. EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Przejdź do - VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Dnia 2 grudnia 2019 r. o godzinie 11:00 w naszej szkole odbył się etap szkolny Olimpiady pod hasłem "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

2 grudnia 2019


Czytaj więcej o: VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Bankowcy dla Edukacji

Przejdź do - Bankowcy dla Edukacji

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”.

2 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Bankowcy dla Edukacji

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Bądź przedsiębiorczy"

Przejdź do - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Bądź przedsiębiorczy"

Ekonomiści z klasy 3Te/h i 4 Te/h brali udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy ekonomicznej „Bądź przedsiębiorczy" zorganizowanym przez Akademię Młodzieżową.

19 listopada 2019


Czytaj więcej o: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Bądź przedsiębiorczy"

V OLIMPIADA „ZOSTAŃ RachMISTRZEM”

Przejdź do - V OLIMPIADA „ZOSTAŃ RachMISTRZEM”

Projekt „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”