Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

NFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1. Kandydaci niezakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udziać w postępowaniu uzupełniającym.

 2.     Postępowanie uzupełniające prowadzone jest do:

  • Technikum nr 4 w zawodzie:

- technik hotelarstwa. Liczba miejsc: 5.

  • W przypadku braku kandydatów z wymaganą liczbą punktów do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,  tworzy się liczba wolnych miejsc w:

Technikum  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Liczba miejsc:  5.

 DO TECHNIKUM MOŻE BYĆ PRZYJĘTY KANDYDAT, KTÓRY UZYSKAŁ NIE MNIEJSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW NIŻ KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY

Z NAJMNIEJSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W I TURZE, TJ. nie mniej niż:  62,65 PKT.

 3.     Postępowanie uzupełniające  prowadzone jest:

  • Do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4  w zawodzie:

- kucharz. Liczba miejsc: 2

- pracownik  obsługi hotelowej:  12

 

UWAGA: KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ MOŻLIWE JEST PRZY LICZBIE KANDYDATÓW NIE MNIEJSZEJ NIŻ 12.

  • W przypadku braku kandydatów do kształcenia w zawodzie pracownik obsługi hotelowej,  tworzy się liczba wolnych miejsc w Branżowej Szkole w zawodzie kucharz: Liczba miejsc:  5.

4.     Terminarz postępowania rekrutacyjnego określa Regulamin rekrutacji do klas I Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Jaworznie na rok szkolny 2024/2025:

- Składanie dokumentów od 22 lipca do 25 lipca do godz. 15.00. Dokumenty  należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

- Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły.
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  • Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

15 lipca 2024


Czytaj więcej o: NFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Ważne informacje dla kandydatów

do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia dotyczące BADAŃ LEKARSKICH:

➢ Każdy  kandydat do Technikum nr  4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 otrzyma z naszej szkoły skierowanie na badania lekarskie, celem wydania przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

8 lipca 2024


Czytaj więcej o: Ważne informacje dla kandydatów

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Informacje dotyczące:  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

1. W programie pomocy dotyczącym dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025  mogą uczestniczyć uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 oraz uczniowie Technikum nr 4  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na etap kształcenia w szkole ponadpodstawowej.

2. Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie wniosku przez rodzica ucznia/ lub pełnoletniego ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 2024 r. do Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie wg  załączonego wzoru.

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie  szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

24 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rada Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

Przejdź do - Rada Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka
 
Do 15 czerwca 2024 roku trwał nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka.

19 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Rada Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

Psie piękności - wystawa w Galerii Podcienie MCKiS Jaworzno

Przejdź do - Psie piękności - wystawa w Galerii Podcienie MCKiS Jaworzno


W piątek 31 maja, w kameralnym gronie, członkowie szkolnego koła fotograficznego odwiedzili wystawę fotografii Łukasza Grudnia, który specjalizuje się w zawodowym fotografowaniu psów. 

31 maja 2024


Czytaj więcej o: Psie piękności - wystawa w Galerii Podcienie MCKiS Jaworzno

Dzień Matki w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu

Przejdź do - Dzień Matki w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu

Nasi wolontariusze  chętnie dzielą sie swoimi talentami. 

 

29 maja 2024


Czytaj więcej o: Dzień Matki w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu

V.Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport – planujemy swoją odlotową karierę

Przejdź do -  V.Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport – planujemy swoją odlotową karierę

Za nami 4 dni pełne inspirujących rozmów  przedstawicielami blisko 40 służb lotniskowych. 

24 maja 2024


Czytaj więcej o: V.Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport – planujemy swoją odlotową karierę

Konkurs fotograficzny „W ułamku sekundy - Pałace i zamki Europy"

Przejdź do - Konkurs fotograficzny „W ułamku sekundy - Pałace i zamki Europy"

 VII edycja konkursu „W ułamku sekundy” w tym roku odbywała się pod hasłem: „Pałace i zamki Europy”. Organizatorem konkursu jest MDK „Dom Harcerza" w Krakowie.

20 maja 2024


Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny „W ułamku sekundy - Pałace i zamki Europy"

Noc Muzeów 2024

Przejdź do - Noc Muzeów 2024
Noc Muzeów to niezwykłe wydarzenie, podczas którego muzea oraz inne instytucje kulturalne udostępniają swoje wnętrza zwiedzającym, proponując szeroki wachlarz atrakcji dla ludzi w każdym wieku, w tym dla dzieci i młodzieży.  
Tegoroczna edycja Nocy Muzeów 2024 odbyła się w nocy z 18 na 19 maja 2024 r.  

20 maja 2024


Czytaj więcej o: Noc Muzeów 2024

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Przejdź do - Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej 
to doskonała okazja do wizyty w Społecznym Ministerstwie ds Samotności.

29 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej