Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
KALENDARZ SZKOLNY 2023/2024  

TECHNIKUM NR   4 ,  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4  

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE

l.p.  Data  Wydarzenie  
1.  4.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  
2. 7.09.2023 Zebrania z Rodzicami klas I: Technikum nr 4  i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4.  Wybór przedstawicieli oddziałowej  Rady Rodziców.  
3.  11.09.2023 Zebrania z Rodzicami klas II-V Technikum nr 4.    Wybór przedstawicieli oddziałowej Rady Rodziców.  
4.  26.09.2023 Zebranie przedstawicieli oddziałowych RR. Wybór  prezydium Rady Rodziców ZSP nr 4.   
5.  13.10.2023 Uroczystość z okazji Dnia  KEN.  
6.  1.11.2023 Wszystkich Świętych. Dzień  ustawowo wolny.   
7.  10.11.2023 Uroczystość z okazji Święta odzyskania niepodległości.  
  5.12.2023 Informacja o ocenach przewidywanych rocznych z przedmiotów w kształceniu zawodowym w kl. V Technikum nr 4.   
8.  19.12.2023 Wystawienie ocen za I półrocze (oraz rocznych z przedmiotów zawodowych        w kl. V technikum) Technikum nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4.  
9.  21.12.2023 Klasyfikacja półroczna - Technikum nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 4.  Koniec I półrocza. Zebranie RP - klasyfikacja śródroczna.  
10.  23.12.- 31.01.2024 Zimowa przerwa świąteczna.  
11.  2.01.2024 Początek II półrocza.  
12.  4.01.2024 Zebrania z Rodzicami - kl. I-V Technikum nr 4 , Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4. Podsumowanie I półrocza.  
13.  09.01-20.01.2024 Egzaminy zawodowe sesja zima 2023( klasy V  + poprawki).       Technikum nr 4   
14.  29.01.-11.02.2024 Ferie zimowe - województwo śląskie.   
15.  26.02.-24.03.2024  Praktyka zawodowa kl. III Technikum nr 4   
16.  4.04.2024 Informacja o rocznych ocenach przewidywanych z przedmiotów ogólnokształcących - kl. V Technikum nr 4   
17.  28.03.-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna   
18.  18.04.2024 Wystawienie ocen końcowych - kl. V Technikum  nr 4   
19.  23.04.2023 r. Klasyfikacja końcowa - kl. V Technikum nr 4.  Zebranie RP  
20.  26.04.2024 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - kl. V Technikum nr 4   
21.  29.04.-26.05.2024 Praktyka zawodowa kl. IV Technikum nr 4   
22.  2.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
23.  07,08 ,09, 13,  - 05.2024 Egzamin maturalny - pisemny (j.polski, matematyka, j.angielski, j.angielski PR ); dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
24.  27.05.2024 Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku - kl. I - IV Technikum nr 4  kl. I Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4.  
25.  30.05.2024 Boże Ciało - Dzień  ustawowo wolny  
26.  31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
27.  03.06.-19.06.2024 Egzaminy zawodowe sesja lato 2023 (klasy V + poprawki)           Technikum nr 4   
28.  10.06.2024 Wystawienie ocen rocznych - kl. I-IV Technikum nr 4 , kl. I Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4  
29.  13.06.2024 Klasyfikacja roczna. Zebranie RP.  
30.  21.06.2023 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.