Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsp4.jaworzno.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

Telefon: +48 32 762 93 89

E-mail: sekretariat@zsp4.jaworzno.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 5, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej

01.01.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2016-08-01 Dostosowanie www.zsp4.jaworzno.edu.pl do wymogów WCAG.2.0 - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

Strona internetowa www.zsp4.jaworzno.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 •   mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 •   część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   

  Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

   

  Ułatwienia na stronie internetowej

 •   możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 •   możliwość zmiany kontrastu strony,

   

  Data sporządzenia deklaracji

   

  Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

 •   e-mail: lukasz.wasko@zsp4.jaworzno.edu.pl

 •   Telefon: +48 32 762 93 89

   

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzi wejście główne ulokowane od ulicy Armii Krajowej 5 - do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich

 • do Sekretariatu szkoły prowadzą schody – brak windy

 • część budynku (aula) dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda, toaleta dla osób niepełnosprawnych

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed wejściem do szkoły nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.