STAŻE ZAWODOWE ERASMUSA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA RUSZA PROJEKT

 

STAŻE ZAWODOWE ERASMUSA

w ramach Programu Erasmus+
sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Kolejny projekt realizowany w naszej szkole, który podniesie Twoje kompetencje zawodowe
i pozwoli bez obaw wejść na rynek pracy

 

Podstawowe informacje

Termin realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Miejsca odbywania zagranicznego stażu zawodowego: Włochy (Spoleto), Portugalia (Barcelos)

Grupa docelowa: 64 uczestników wyjeżdżających na zagraniczny staż zawodowy.

4 grupy  po 16 stażystów. Z każdą grupą wyjeżdża dwóch opiekunów – nauczycieli   ZSP nr 4

Termin odbywania stażu (mobilności): dwie grupy  (Włochy, Portugalia): maj 2019 (zrealizowane)
                                                                               dwie grupy (Włochy, Portugalia): kwiecień / maj 2020

Cel główny projektu:  Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy   zaistnienia na rynku pracy.

 

Oczekiwane rezultaty twarde projektu:

- odbycie przez uczestników przygotowania kulturowego,  przygotowania pedagogicznego - otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, wystawionych przez szkołę;

- odbycie przez uczestników kursów językowych; otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia kursu językowego poświadczających nowe umiejętności językowe wystawionych przez szkołę językową;

- zaliczenie szkolnej praktyki zawodowej;

- otrzymanie  przez uczestników certyfikatów odbycia staży;

- otrzymanie przez uczestników projektu dokumentów Europass Mobilność, Europass – CV i Europass – Paszport Językowy;

 

Rezultaty miękkie to:

- zdobycie nowych  i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse uczestników na rynku pracy;

- poprawa kwalifikacji językowych;

- nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole;

- poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego;

- nabycie nowych umiejętności informacyjnych i komunikacyjnych;

- wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania;

Materialne produkty realizacji projektu przygotowane przez stażystów:

- prezentacje omawiające projekt z różnych perspektyw;

- zbiór zdjęć wykonanych przez uczestników podczas staży;

- blogi stażystów;

- materiały zebrane w ramach ewaluacji projektu.

 

Przygotowanie uczestników:

W przygotowaniu uczestniczy 18 osób w każdej grupie: 16 + 2 osoby z listy rezerwowej.

1. kurs języka włoskiego/portugalskiego z naciskiem na umiejętność prostego komunikowania się
i naciskiem na słownictwo zawodowe – 60 godz. lekcyjnych dla każdej grupy wyjazdowej.

2.wykład o historii, kulturze, gospodarce i zwyczajach w kraju odbywania stażu.

3.wykład o historii Unii Europejskiej i o programie Erasmus+.

4. spotkanie z przedstawicielem policji na temat prawnych aspektów pobytu za granicą, możliwych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

5. spotkanie na temat możliwych podczas pobytu na stażu kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, problemów, jakie mogą wtedy wyniknąć oraz sposobach unikania takich problemów, ewentualnie rozwiązywania ich.

6. spotkanie na temat istniejących zagrożeń terroryzmem i sposobach reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia.

7. kurs udzielania pierwszej pomocy.

8. zajęcia pedagogiczne, mające na celu przygotowanie stażystów do radzenia sobie z działaniem pod presją, w sytuacjach stresu wywołanego obcym środowiskiem, słabą znajomością języka, itp.

9. spotkania organizacyjne, na których stażyści zostaną poinformowani o warunkach zamieszkania za granicą i odbywania staży, organizacji podróży i pobytu oraz programie kulturowym realizowanym podczas pobytu u partnera, wymogach dotyczących zachowania za granicą i regulaminie pobytu. Stażyści z każdej grupy w trakcie takiego spotkania wypełnią również ankiety dla partnera, w których podadzą swoje oczekiwania względem stażu (informację, na jakim stanowisku chcieliby pracować) – te ankiety również przekażemy partnerowi.

 

Rekrutacja:

Termin:

26.09.2019 – 04.10.2019 – składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie szkoły.

07.10.2019 – 11.10.2019 – prace Komisji Rekrutacyjnej

14.10.2019 – ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

 

Planowane spotkanie informacyjne  po rekrutacji dla uczestników i ich rodziców: 25.10.2019 r.

Planowane rozpoczęcie kursów  językowych: ostatni tydzień października 2019 r. – zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po południu na terenie szkoły.