ERASMUS+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
erasmus+
 
 
 
 
 
  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie 
”Z ERASMUSEM+ W ŚWIAT” 
projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu 
ERASMUS+

 

W ramach programu 72 uczniów naszej szkoły z klas drugich, trzecich i czwartych technikum o specjalnościach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe we Włoszech i w Portugalii.

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie szans absolwentów szkoły na osiągnięcie w przyszłości sukcesu zawodowego i życiowego. Cele naszego projektu to podwyższenie, dzięki zagranicznemu stażowi, kompetencji zawodowych i językowych uczestników do poziomu oczekiwanego przez naszych pracodawców, poznanie kultury innych krajów, nauka zrozumienia i tolerancji dla innych zachowań i obyczajów.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na 3-tygodniowe staże we Włoszech i Portugalii. Ponieważ projekt będzie trwał dwa lata, to w 2015 roku na staże wyjadą: jedna grupa do Włoch i dwie do Portugalii (każda z grup będzie liczyła 18 stażystów z 2 opiekunami). W roku 2016 jedna grupa pojedzie do Włoch.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu Erasmus+

Wszelkie informacje związane z wyrobieniem karty EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,   znajdują się na stronie internetowej NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Uwaga -  uczniowie  wyrabiają kartę na wyjazd turystyczny.  Uczniowie są objęci dodatkową polisą ubezpieczeniową w trakcie odbywanego stażu.