Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LOGO EFS

Cele główne projektu:

  • Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zawodach:

          TECHNIK EKONOMISTA,

          TECHNIK HOTELARSTWA,

          TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ,

          TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  • zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów,

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,

  • rozwój współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym,

  • realizacja staży zawodowych u pracodawców,

  • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego,

  • doposażenie pracowni zawodowych.

 

Termin realizacji projektu

od dnia 1 września 2018 do dnia 31 grudnia 2022 roku

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

ul. Armii Krajowej 5 43-600 Jaworzno

 

Wartość projektu: 1 388 964,00 zł Wartość dofinansowania: 1 319 515,80 zł

w tym:

- środki z unii europejskiej 1 180 619,40

- z budżetu Państwa 138 896,40

Liczba uczniów objętych projektem : 150 

Liczba nauczycieli objętych projektem: 8

 

 

Formy wsparcia do realizacji w projekcie:
dla Uczniów dla Nauczycieli
• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe • Szkolenie doskonalące dla nauczycieli z zakresu programu Płatnik
• Kurs autoprezentacji • Szkolenie doskonalące dla nauczycieli z zakresu programu Insert GT
• Kurs wystąpień publicznych • Kurs rezydenta turystycznego
• Kurs obsługi programu Płatnik • Kurs baristyczny I stopnia
• Kurs obsługi programu Symfonia • Kurs barmański I stopnia
• Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych • Kurs kelnerski I i II stopnia
• Kurs recepcjonisty SPA • Kurs cukierniczy I i II stopnia
• Kurs animatora czasu wolnego • Kurs florystyczny
• Kurs rezydenta turystycznego • Studia podyplomowe: Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
• Kurs pilota wycieczek • Studia podyplomowe: Dietetyka i praktyka planowania żywienia.
• Kurs prawa jazdy kategorii B  
• Kurs kucharski szefa kuchni
• Kurs baristyczny I stopnia
• Kurs barmański I stopnia
• Kurs kelnerski I stopnia
• Kurs cukierniczy I stopnia
• Kurs florystyczny
• Kurs doradcy dietetycznego
• Staże zawodowe u Pracodawców

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

 

 

Artykuły

Uruchamiamy I nabór do projektu Program Wsparcia Praktycznej Nauki Zawodu

Informujemy, iż rozpoczynamy I nabór na Uczestników projektu  Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

I nabór na Uczestników projektu będzie trwał do 8 lutego 2019 r. 

 Formy wsparcia realizowane w projekcie

W celu złożenia złożenia wniosku o uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem naboru i do 8 lutego 2019 roku złożyć:

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu)

Deklarację Uczestnictwa (załącznik nr 2 do regulaminu)

Oświadczenie Uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do regulaminu)

Prosimy, aby w przypadku drukowania dokumentów w wersji monochromatycznej, pobrać dokumenty w wersji monochromatycznej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

23 stycznia 2019