HISTORIA SZKOŁY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z kart historii szkoły…

W grudniu 2013 roku z dumą obchodziliśmy pięćdziesięciolecie istnienia naszej placówki. Uroczystość ta była dla jednych okazją do wspomnień, dla innych szansą na zapoznanie się z historią naszej szkoły.

Początki oczywiście są związane z rokiem 1963 kiedy to powstało w Jaworznie Technikum Ekonomiczne z tymczasową siedzibą w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Pierwszym dyrektorem został pan Władysław Ciosek. Przez trzy pierwsze lata działalności szkoła miała 5 oddziałów. Co ciekawe pracowano w systemie dwuzmianowym ze względu na szczupłość dostępnych sal lekcyjnych, które dzielono z liceum.

Dopiero w 1966 r., z okazji tysiąclecia państwa polskiego, został oddany do użytku obecny budynek znajdujący się na Osiedlu Stałym. Dzięki tej zmianie szkoła mogła rozwinąć skrzydła i oprócz technikum otworzono oddziały zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła wraz z rozwojem zmieniała nazwy: była szkołą handlową, Liceum Zawodowym a w końcu od 1977 roku Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Dyrektorem placówki został wybitny pedagog pan Marian Dłubacz, który przez ponad dekadę stał za sterami rozrastającej się szkoły. Po 20 latach istnienia placówka zdobyła zasłużoną renomę oraz ponad tysiąc świetnie wyszkolonych absolwentów.

Wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pracy, z początkami demokracji  po 1989 roku, szkoła przeżywała ogromny rozwój. Coraz więcej młodych ludzi zaczęło kształcić się w sektorze usług. Boom lat dziewięćdziesiątych był czasem, kiedy powrócono do pracy w systemie dwuzmianowym. Tym razem jednak  powodem była ogromna liczba uczniów a nie brak sal lekcyjnych. Utworzono także nowe profile kształcenia: Technikum Odzieżowe oraz Technikum Gastronomiczne. W trudnych czasach zmian szkołą kierowali pani Bożena Kozak a następnie pan Stanisław Paliński.

Od 1996 roku Dyrektorem szkoły została pani Danuta Skrzydłowska. Zaczęto poszukiwać nowych, atrakcyjnych dla młodzieży i rynku pracy, kierunków kształcenia. W 1997 roku po raz pierwszy ogłoszono nabór do Technikum hotelarskiego. Szkoła zaczęła kształcić specjalistów w wąskich, ale popularnych dziedzinach, dających szansę na znalezienie zatrudnienia.

Od 1 września 2002 roku nasza placówka jest znana jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie. Oprócz technikum, w latach dwutysięcznych, działały w zespole szkoła zawodowa oraz Liceum profilowane.  Do dobrze znanych profili kształcenia, jak ekonomista czy hotelarz, dołączyły nowe: turysta i kucharz małej gastronomii. Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz programom pomocy, szkoła dalej zmieniała się i unowocześniała. Pozyskiwanie funduszy unijnych stało się znakiem rozpoznawczym naszej placówki. Dzięki nim wyremontowano i rozbudowano skrzydło gastronomiczne, nauczyciele skorzystali z dofinansowania do studiów podyplomowych, nawiązano kontakty zagraniczne. Od kilku lat nasi uczniowie w ramach różnych projektów wyjeżdżają do Niemiec, Włoch a obecnie do Portugalii.

50-lecie, które obchodziliśmy niedawno nie jest jednak końcem pewnej epoki, ale raczej początkiem nowych wyzwań. Nadal pozostajemy „ekonomikiem” tyle, że nowoczesnym i dynamicznym. Jesteśmy „starą” szkołą z doświadczeniem i wiedzą, ale nie skostniałą swoją półwieczną tradycją. Od nowego roku szkolnego 2014/2015 kieruje placówką pani Kinga Kubiak-Smoliło, szkoła się zmienia i rozwija czekając na to co przyniesie kolejny rok…

POCZET DYREKTORÓW

 Władysław Ciosek  Marian Dłubacz  Bożena Kozak  Stanisław Paliński  Danuta Skrzydłowska
mgr Władysław Ciosek mgr Marian Dłubacz mgr Bożena Kozak mgr Stanisław Paliński mgr Danuta Skrzydłowska

1963-1974

1974-1987

1987-1991

1991-1996

 1996-2014