NASZ PATRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Miejska w Jaworznie w dniu 28 sierpnia 2003 r. Uchwała nr XIII/130/2003 nadała Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie Imię Królowej Jadwig.

NASZA PATRONKA KRÓLOWA JADWIGA - NIEZWYCZAJNA KOBIETA W POLSKIEJ HISTORII

królowa jadwigaSamo słowo patron i patronat wywodzi się z czasów starożytnych, jednakże nam lepiej jest znane jako synonim opieki, pod którą oddaje się kościoły, miasta, szkoły czy kraje. Patroni współczesnych szkół to najczęściej wielkie postaci historyczne mające wpływ na dzieje Polski, wybitni Polacy, mężowie stanu czy uczeni. Wśród tego zaszczytnego grona znajduje się również jedyna kobieta król Polski: Święta Jadwiga.

Całe jej życie było podporządkowane jednemu celowi: dobru Polski, przez cale życie kierowała się jedną zasadą: miłością. Wszystkie odmiany czy też barwy tego uczucia można odszukać w dziejach życia królowej Jadwigi. Pierwszym przykładem niech będzie jej ogromne przywiązanie do rodziny, do dynastii Andegawenów, do przedwcześnie zmarłej siostry. Miłość i opieka, którą otrzymała od swojej matki i babki, ukształtowała młodą królową na osobę mądrą, rozsądną i odpowiedzialną. Dzięki tym zaletom w 1384 roku została pierwszym kobietą koronowanym królem Polski i prawie samodzielnie rządziła krajem. Cechy te jednakże na chwilę zostały zapomniane z powodu młodego księcia Wilhelma Habsburga, z którym Jadwiga była zaręczona. Ponoć była to wielka i szaleńcza miłość, miłość niespełniona naszej młodej królowej. Do legendy przeszły słowa kronikarza Jana Długosza, który utrzymywał, iż Jadwiga toporem chciała wyważyć drzwi zamku wawelskiego by spotkać się z wybrankiem serca. Zwyciężył jednak zdrowy rozsądek i poczucie obowiązku jakie Jadwiga posiadała względem ojczyzny. Miłością dojrzałą i odpowiedzialną obdarzyła więc litewskiego księcia Jagiełłę, który pozostał jej mężem i królem Polski w 1386 roku.

Miłość ta stała się początkiem nowego etapu dziejów naszego kraju, dzięki temu małżeństwu na zawsze zmieniły się losy Europy. Przez kilkanaście lat małżeństwa zawsze służyła radą i pomocą w rządzeniu krajem. Miłość do ojczyzny, działanie na rzecz rozwoju państwa i na korzyść połączonych unią narodów, były dla niej najważniejsze. Jako królowa Polski Jadwiga zainteresowała się tak że nauką. Szybko jej miłością i pasją stała się wizja odnowienia Uniwersytetu w Krakowie założonego przez Kazimierza Wielkiego. Dzięki jej wstawiennictwu i ogromnej hojności oraz umiłowaniu wiedzy, na krótko po jej śmierci w 1399 r., powstała Akademia Krakowska. Przedwczesna śmierć królowej Jadwigi także była związana z miłością. Zmarła kilkanaście dni po porodzie swojej jedynej córki Elżbiety, która miała być pierwszym potomkiem nowej dynastii Jagiellonów.

Miłość i chrześcijańskie umiłowanie bliźniego były jednymi z najważniejszych uczuć jakie stale towarzyszyły królowej Jadwidze. Rozsądek i powaga natomiast to cechy, które charakteryzowały ją od najmłodszych lat. Świętą kościoła katolickiego została ogłoszona prawie sześćset lat po swej śmierci. Obecnie Święta Jadwiga może wydawać się postacią idealną czy nierealną wręcz, jednakże właśnie dlatego stała się patronką szkoły i wzorem do naśladowania.