MAM ZAWÓD MAM PRACĘ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Profesjonalne jaworzno

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) Całkowita wartość projektu dla województwa zamyka się kwotą ok. 72 milionów złotych. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego, w tym również Miastem Jaworzno.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół i placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Przewidywany termin realizacji: 1 kwietnia 2011 – 31 sierpnia 2014

Pierwszy termin rekrutacji odbył się: od 3 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r. Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane były zbierane przez opiekunów szkolnych projektu. Drugi termin rekrutacji uczestników Projektu odbędzie się od 16.09.2013 r do 31.10.2013 r.

 

Pliki do pobrania