Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2021

16 grudnia 2021 r. odbędą się w każdej z jaworznickich szkół ponadpodstawowych wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.

 

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, zwanej dalej Radą, wchodzi dwudziestu jeden radnych, wybieranych na dwuletnią kadencję. Prawo do kandydowania na radnego posiadają uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Jaworznie, niekarani i niezawieszeni w prawach ucznia. Zgłoszenie kandydata na radnego zawierające listę minimum 15 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę, należy zarejestrować we właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej. Każdy kandydat do Rady musi załączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą wyborczą, a w przypadku kiedy jest niepełnoletni również zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Prawo wybierania radnych przysługuje zamieszkałym na terenie Jaworzna uczniom szkół ponadpodstawowych.

 

Celami działania Rady są:

1) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego;

2) upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

3) integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;

4) zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta;

5) aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;

6) rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi.

 

Kandydatury oraz listy poparcia można zgłaszać i odbierać u opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Sylwii Bieszczad lub u p. Michała Ciołczyka.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie