Mój pomysł na biznes

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2021

Jaworznicka Izba Gospodarcza w ramach projektu Przedsiębiorcze Jaworzno - Tradycja i doświadczenie filarami budowy nowoczesnych firm . ogłasza konkurs dla uczniów szkół średnich. Temat konkursu to Mój pomysł na biznes. Konkurs ma na celu promowanie przedsiębiorczości w grupie osób młodych, które w przyszłych latach będą stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie.Pierwszy etap to przyjmowanie prac w formie prezentacji, technika dowolna, powerpoint, pdf, jpeg, video. Prezentacje powinny zawierać, przedstawienie sylwetki osoby zgłaszającej oraz koncepcję swojego pomysłu na biznes. W pracy powinny się znaleźć inspiracje do stworzenia tego projektu, skrócony opis modelu biznesowego oraz mocne i słabe strony pomysłu.


Termin składania prac upływa 27 października 2021. Zgłoszenia na maila biuro@jig.jaw.pl, z prezentacją w załączniku lub linkiem do prezentacji online lub link do wetransfer.

Jury konkursowe wybierze najciekawsze prace i zaprosi w drugim etapie ich autorów do siedziby JIG, gdzie będzie okazja indywidualnie przedstawić swój pomysł i odpowiedzieć na dodatkowe pytania. (spotkanie może odbyć się również internetowo przez platformę Teams lub Zoom). Jury będzie pytać również o osobę Jerzego Zamarlika wieloletniego prezesa JIG, którego imię nosi ta nagroda.

Nagrody
Dla autora najlepszego pomysłu przeznaczona jest nagroda w postaci vouchera na sprzęt elektroniczny o wartości 1000 zł. Jury może przyznać dodatkowe nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego oraz nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów.


Laureaci będą mieli możliwość przedstawienia swojej prezentacji podczas gali finałowej Przedsiębiorczego Jaworzna w dniu 19 listopada. Gala odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w formie tradycyjnej oraz w formie transmisji internetowej.

Projekt Tradycja i doświadczenie filarami budowy nowoczesnych firm  jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.

Patronat nad projektem: Prezydent Miasta Jaworzna.