Ważne informacje dla kandydatów dotyczące badań lekarskich:

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2021

 

 • ➢  Każdy kandydat do Technikum nr 4 otrzyma z naszej szkoły skierowanie na badania lekarskie, celem wydania przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • ➢  Informujemy, że badania kandydatów do Technikum nr 4 będą przeprowadzane w Centrum Medycyny Pracy ZLO Sp. o.o. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 235.

 • ➢  Po otrzymaniu skierowania ze szkoły opiekunowie uczniów proszeni są o niezwłoczny kontakt telefoniczny z pielęgniarką CMP, celem ustalenia terminu i zasad wykonania badania profilaktycznego.
  Numer telefonu – 517 090 355 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Osoby bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego nie będą przyjmowane.

 • ➢  Skierowanie na badanie lekarskie należy odebrać w szkole.

 • ➢  Badanie i wydanie zaświadczenia (na podstawie skierowania) jest dla kandydata

  bezpłatne.

 • ➢  WAŻNE:
  Dodatkowo:
  Kandydaci na kierunki:
  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Technik hotelarstwa

  NAJPIERW (PRZED WIZYTĄ U LEKARZA MEDYCYNY PRACY) obowiązani są wyrobić książeczkę zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczkę sanepidowską/ badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych).

 • ➢  Książeczka sanepidowska (orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych) jest ważnym dokumentem potwierdzającym brak obecności pałeczek określonych bakterii w ciele człowieka. Książeczka jest obowiązkowa dla osób, które wykonują zawody wymagające kontaktu z żywnością i wodą.

 • ➢  W celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej niezbędna jest wizyta w sanepidzie lub dowolnym laboratorium w celu wykonania badania. Książeczka ma być gwarancją, że osoba, która ma kontakt np. z żywnością, nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B lub C, jak też pałeczkami Shigella i Salmonella. Wykonywane badania pozwalają również stwierdzić nosicielstwo prątków gruźlicy oraz innych czynników chorobotwórczych. Na wynik badania oczekuje się ok. 14 dni.

 • ➢  Koszty badania i wyrobienia książeczki sanepidowskiej ponosi kandydat/rodzic.

 • ➢  Po otrzymaniu wyników badań należy się udać do lekarza medycyny pracy wraz ze

  skierowaniem otrzymanym ze szkoły.