„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” 2015/2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2016

Kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! realizowana jest w ramach Projektu KIK/68 Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne, a takŜe poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny. Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych uŜywania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, cięŜarne oraz ich rodziny i bliscy.