Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2024

Informacje dotyczące:  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

1. W programie pomocy dotyczącym dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025  mogą uczestniczyć uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 oraz uczniowie Technikum nr 4  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na etap kształcenia w szkole ponadpodstawowej.

2. Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie wniosku przez rodzica ucznia/ lub pełnoletniego ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 2024 r. do Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie wg  załączonego wzoru.

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie  szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

Więcej informacji:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-latach-20232025