REKRUTACJA 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W PLIKACH DO POBRANIA NA DOLE STRONY

  1. Liczba oddziałów w danym roku szkolnym uzależniona jest od ilości kandydatów do klas pierwszych i uzgodniona jest z organem prowadzącym.
  2. Podstawą zakwalifikowania kandydata do technikum oraz do branżowej szkoły I stopnia jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie planowany jest nabór następująco:

 

Technikum nr 4  -  kierunek kształcenia

Liczba miejsc

Liczba oddziałów

Technik ekonomista

 z innowacją: prawno- finansową 

30

 

1 oddział

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

z innowacją: Dietetyka dla zdrowia i kondycji  oraz

dodatkową umiejętnością zawodową: Barista - profesjonalne parzenie kawy

30

1  oddział

 

Technik hotelarstwa

z innowacją: Event manager

 15

 

1 oddział

 

Technik organizacji turystyki

z innowacją: Steward/stewardessa. Zadania personelu pokładowego 

15

  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  -  zawód

Liczba miejsc

Liczba oddziałów

 Kucharz

Dodatkowa umiejętność  zawodowa:

Carving -artystyczne dekoracje z warzyw i owoców

15

 

1 oddział

 

 Pracownik obsługi   hotelowej

z innowacją: Barista – profesjonalne parzenie kawy

15

 

  1. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jej składnikami są łącznie punkty uzyskane:

  1. w wyniku egzaminu ósmoklasisty:

 

wynik

w %

punkty w

postepowaniu rekrutacyjnym

max. liczba

punktów

język polski

100%

X 0,35 = 35 pkt

100

matematyka

100%

X 0,35 = 35 pkt

język obcy nowożytny 

100%

X 0,3 = 30 pkt

 

  1. z przeliczenia ocen odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z poniższą tabelą:

TECHNIKUM NR 4

l.p.

zawód

przedmioty punktowane

przelicznik ocen na punkty

max liczba

punktów

1.

Technik ekonomista

j. polski,

matematyka, 

język obcy nauczany jako pierwszy,

informatyka

celująca  18 pkt bardzo dobra  17 pkt dobra   14 pkt dostateczna    8 pkt dopuszczająca   2 pkt

72 pkt

2. 

Technik hotelarstwa

j. polski,

matematyka, 

język obcy nauczany jako pierwszy,

geografia

3. 

Technik organizacji turystyki

j. polski,

matematyka, 

język obcy nauczany jako pierwszy,

geografia

4. 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

j. polski,

matematyka,

język obcy nauczany jako pierwszy,

biologia 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 

l.p.

zawód

przedmioty punktowane

przelicznik ocen na punkty

max liczba

punktów

1.

Kucharz

 

j. polski,

matematyka, 

język obcy nauczany jako pierwszy,

technika

celująca  18 pkt bardzo dobra  17 pkt dobra   14 pkt dostateczna    8 pkt

dopuszczająca   2 pkt

72 pkt

 

2.

Pracownik obsługi hotelowej

j. polski,

matematyka, 

język obcy nauczany jako pierwszy,

technika

a)     za świadectwo z wyróżnieniem i aktywność społeczną odnotowaną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

punkty

max liczba 

punktów

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

10 pkt

aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 pkt

b)    za osiągnięcia w konkursach i zawodach ujętych w wykazie Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  max 18 pkt.

c)     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.

Pliki do pobrania