Egzamin maturalny 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura przeprowadzania i organizowania egzaminu maturalnego 2022/2023- pobierz

Dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022/2023 - pobierz

Deklaracja - pobierz  

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - pobierz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku - pobierz

Instrukcja składania e-deklaracji - zobacz

 

Tablice maturalne:

 

Ważne strony: