Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Co zyskasz?

Absolwent naszej szkoły

Jakie zdobędziesz umiejętności?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik obsługi hotelowej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

Ponadto możesz podjąć współpracę z biurami podróży.

Kariera zawodowa:

Absolwent może zostać zatrudniony w:

- spa @ wellness;

- gastronomicznym;

- części noclegowej;

- organizacji konferencji i spotkań biznesowych;

może prowadzić własna działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.