Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi

RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca: Pani Małgorzata Piszczek

Zastępca Przewodniczącej: Pan Mirosław Łukowicz

Sekretarz: Pani Sylwia Walasik

Skarbnik: Pani Marta Kaszuba

 

 

Rachunek Rady Rodziców: 

ING Bank Śląski SA Jaworzno

95 1050 1302 1000 0090 7545 6211