Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – WŁĄCZ SIĘ

25 lipca 2021

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie SZKOŁĄ RÓWNYCH SZANS EDUKACYJNYCHhttps://zsp4.jaworzno.edu.pl/container/Edukacja%20wlaczajaca%20w%20Polsce.mp4?noc=1627235868
 

Współczesna szkoła to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby i uwzględniająca jego predyspozycje. W procesie kształcenia i wychowania niezwykle ważne są równe szanse edukacyjne, tak, by każdy uczeń miał warunki do rozwijania swojego potencjału i osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Niezwykle istotnym elementem wyrównania szans osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obok odpowiedniego kształtowania procesu nauczania i wychowania, jest zapewnienie maksymalnej dostępności przestrzeni publicznej, jaką jest szkoła, w tym niwelacja barier architektonicznych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu dobudowana zostanie druga winda (jedna - od roku 2011- już umożliwia komunikację z aulą szkolną), dzięki której wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z pracowni lekcyjnych mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze. Dzięki wykonanej rampie wewnętrznej, nowej aranżacji korytarza, przebudowie szatni uczniowskich, wykonaniu sanitariatów, uczniowie niepełnosprawni będą mogli bez przeszkód korzystać z sali gimnastycznej.

Na nowo zostało również zaprojektowane główne wejście do szkoły, powstaną nowe schody
i rampa, w podcieniu staną ławki, a plac przed budynkiem zyska nawierzchnię z kostki brukowej. Drzwi do sal lekcyjnych zostaną poszerzone, a korytarze odpowiednio doświetlone i pomalowane. Zostanie wykonane oznakowanie kierunkowe i ostrzegawcze, zawisną stosowne tablice informacyjne. Na wprost wejścia głównego stanie kioski informacyjny (pulpit multimedialny z informacjami na temat szkoły).

Prace remontowe zakończą się pod koniec sierpnia.

Nowy rok szkolny rozpoczniemy w zmienionym, nowoczesnym budynku, w warunkach dających równe szanse edukacyjne każdemu uczniowi.