Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi

Program Profilaktyki Zdrowia

1 września 2015

Profilaktyka zdrowia obejmuje działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu   i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Jako dział medycyny naprawczej koncentruje się ona na zdrowiu negatywnym, czyli patologii i jej przeciwdziałaniu. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia. Profilaktyka zdrowotna przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, ponieważ zapobiega zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

Program Profilaktyki Zdrowi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

 
1.       Wstęp

Program profilaktyki zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie wspólnie

z programem wychowawczym  realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne.

Profilaktyka zdrowia obejmuje działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu   i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Jako dział medycyny naprawczej koncentruje się ona na zdrowiu negatywnym, czyli patologii i jej przeciwdziałaniu. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia. Profilaktyka zdrowotna przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, ponieważ zapobiega zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

Obecnie profilaktyka zdrowia w szkołach przeprowadzana jest w postaci programów profilaktycznych których realizacji przynosi bardzo wiele korzyści.

Realizacja szkolnego programu profilaktyki zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przewidziana jest od roku szkolnego 2014/2015 .

 

2.       Podstawa prawna:

           

3. Założenia programu:

 Podstawowym założeniem programu profilaktyki zdrowia w szkole jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań.

W działaniach swych koncentrujemy się na:

- profilaktyce pierwszorzędowej kierowanej do całej społeczności uczniowskiej, mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami destrukcyjnymi, kierowanej również do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także do rodziców uczniów.

 Działania profilaktyki pierwszorzędowej będą prowadzone na trzech poziomach:

 -informacyjnym – są to działania pomocne w profilaktyce, same  nie prowadzą bowiem do redukcji zachowań.

 -edukacji psychologicznej i społecznej – to działania, które dostarczają wiedzy i umiejętności przydatnych, korzystnych lub wręcz niezbędnych do tego, by uczniowie byli w stanie sami lepiej radzić sobie z zagrożeniami, np. uzależnieniem, stresem itp. Są bardzo wiarygodne, efektywne              i najskuteczniejsze ze wszystkich działań zapobiegających uzależnieniom.

 -działalności alternatywnej – działania te mają zaspokoić potrzeby młodych ludzi, np. do bycia zadowolonym, odprężonym, potrzeby zabawy i kontaktu z innymi.

 

Program profilaktyki realizowany jest w 4 sektorach:

I- Żywienie człowieka

II- Edukacja zdrowia

III- Ruch

IV- Formy spędzania wolnego czasu

 

4. Cele programu:

 Cel główny: Promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona uczniów przed zagrożeniami XXI wieku.

  1.  Żywienie człowieka jako klucz do zdrowia - promowanie zdrowej żywności, zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia
  2. Edukacja zdrowotna uczniów poprzez udział różnorodnych w programach profilaktyki zdrowia
  3. Ruch-akcje sportowe, wycieczki
  4. Zachęcanie uczniów do różnorodnych aktywnych form spędzania  wolnego czasu

 

5.   Metody i formy pracy:

1)      metody aktywizujące na lekcji biologii: rybi szkielet, mapa mentalna, debaty, dyskusje, wykorzystanie literatury, filmy , plakaty, gry dydaktyczne, ,

2)      wycieczki i wyjazdy tematyczne,

3)      akcje promujące zdrowy styl życia

4)      konkursy i zawody sportowe

5)      konkursy z zakresu zdrowego żywienia

6)      konkursy organizowane przez PCK, Wojewódzką Stację Sanepid

7)      promocja zdrowia na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

8)      realizowanie programów z zakresu profilaktyki zdrowia

9)      spotkania z ekspertami z zakresu sportu i zdrowego odżywiania

10)  poradnictwo dietetyczne

11)   spotkania z psychologiem

 

6.   Osoby odpowiedzialne za realizację:

 

7.   Spodziewane efekty:

 

8.    Harmonogram pracy w roku szkolnym 2014/2015

 

Sektor I – Żywienie człowieka

1. Akcje dotyczące zdrowego żywienia: Jolanta Dyllus, Agnieszka Czepiel-Zając, G.Michałek

2. Spotkanie dla uczniów z zaproszony ekspertem do spraw żywności i żywienia: K.Migacz

3.Poradnictwo żywieniowe dla uczniów: Krzysztof  Woźniak

4. Wycieczka przedmiotowa z zakresu zdrowego żywienia :Agnieszka Lignar, Anna Skrzydłowska, Monika Suska

5. Chemia w żywności : Danuta Kowalczyk-Cudak

luty: Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach,

marzec: Witaminy rozpuszczalne w wodzie,

kwiecień: Sposoby konserwacji żywności,

maj: Oznaczanie dodatków do żywności,

czerwiec: Substancje konserwujące.

 6. Konkurs  „Moje pasje kulinarne” : Agata Kijak

 

Sektor II – Edukacja zdrowotna

1. Profilaktyka zdrowia: Agnieszka Ślusarczyk-Mrożek

-ARS”,                                                                         

-„Podstępne WZW”,

-„Wybierz życie-Pierwszy krok”,

-„Znamię?-Znam je!”

2. Gazetka tematyczna dotycząca profilaktyki zdrowia: Agnieszka Ślusarczyk-Mrożek

 3. Profilaktyka uzależnień: Magdalena Dziedziak-Wawro

4. Profilaktyka uzależnień od mediów: Anna Pasterak, Anna Skrzydłowska

Konkurs na plakat- realizacja w czerwcu 2015r,

Ankieta badająca problematykę uzależnień od urządzeń elektronicznych- realizacja kwiecień 2015r,

Projekcja filmu dla młodzieży dotycząca uzależnień od mediów - realizacja maj 2015r .

 5. Profilaktyka zdrowia: Mariola Sarga

 6. Promocja zdrowia „Przedszkolaki gotują pysznie i zdrowo”: Monika Bąk, Barbara Mocek

 7.Promocja zdrowia po angielsku: Anna Sraga-Chmielik, Krzysztof  Stankiewicz, Izabela Szymkowiak, Agnieszka Kowalczyk

 8. Promocja zdrowia po niemiecku: Wanda Al-Jeabory, Dorota Dańczak, Roksana Kuchta

 9. Spotkanie dla uczniów „ Zdrowie i Uroda”: Agata Kijak

 

Sektor III – Ruch

1. Akcje sportowe: Magdalena Lelek, Marzena Musiał, Katarzyna Migacz, Mariusz Łoziński

 2. Wycieczka narciarska:  Katarzyna Migacz

 3. Wycieczka rowerowa i piesza: Tomasz Najman, Krzysztof  Stankiewicz

 4. Akcja stop zwolnieniom z WF: Magdalena Lelek, Marzena Musiał, Katarzyna Migacz, Mariusz Łoziński

 5. Konkursy sportowe wewnątrzszkolne: Katarzyna Migacz, Mariusz Łoziński

 6. Konkursy międzyszkolne: Magdalena Lelek, Marzena Musiał, Katarzyna Migacz, Mariusz Łoziński

 

Sektor IV - Formy spędzania wolnego czasu

 1. Nordic Walking: Agnieszka Lignar, M.Suska, Anna Skrzydłowska,  Anna Pasterak,

 2. Aerobic: Katarzyna Migacz

 3. Basen: Tomasz Najman

 4. Siatkówka: Mariusz Łoziński

 5. SKS: Magdalena Lelek, Marzena Musiał

w środy o godzinie 15.00 dla chłopców ,

we wtorki o godzinie 18.00  dla dziewcząt i absolwentek ( piłka siatkowa).

 6. Spotkania integracyjne: Danuta Kowalczyk- Cudak

 7. Klub „Nic nie robienie-twórcze tworzenie”: Magdalena Dziedziak-Wawro, Longina Kryślewicz

 

                                                                      Program koordynowała: Agnieszka Ślusarczyk-Mrożek