Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi

Podstępne WZW

(HBV i HCV) – wirusy zapalenia wątroby typu B i C to najczęstsze czynniki sprawcze wirusowego zapalenia wątroby, zarówno postaci ostrej, jak i przewlekłej. Mają zasięg globalny. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C mają wiele cech wspólnych - przewlekła forma zakażenia każdym z nich może prowadzić do rozwoju ciężkich chorób wątroby, w tym marskości wątroby oraz raka wątrobowo-komórkowego, a te w konsekwencji mogą spowodować nawet śmierć chorego. WZW typu B jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie.

Cechy przebytego zakażenia HBV stwierdza się u ponad 2 mld ludzi na całym świecie, około 350 milionów osób choruje na przewlekłe WZW typu B. W ostatnich latach w naszym kraju częstość zakażeń wirusem HBV znacznie zmalała w związku z rozpowszechnieniem dostępnych szczepień ochronnych oraz poprawą przestrzegania zasad zapobiegania zakażeniom w szpitalach i placówkach ambulatoryjnych. WZW C zwane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo lub objawy są niecharakterystyczne, co powoduje, że choroba rozpoznana zostaje po wielu latach w okresie poważnych zmian chorobowych w wątrobie. Tylko u 20% chorych zakażenie jest ostre, ustępuje spontanicznie bez przechodzenia w stan chroniczny. Również wówczas choroba najczęściej nie jest rozpoznawana ze względu na mało charakterystyczny obraz chorobowy (osłabienie, rozdrażnienie, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, objawy grypopodobne itp.). Zakażenia HCV w 80% przypadków przechodzą w postać przewlekłą.

Celem programu jest: 
- upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, 
- przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, 
- pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dotyczącej zachorowań zdrowotnych własnych oraz innych ludzi. 
Szczegółowe informacje dotyczące wirusowego zapalenia wątroby (WZW) na stronie internetowej:www.gwiazdanadziei.pl/gdzie_sie_leczy

Pliki do pobrania